Szanujemy prawo do prywatności naszych klientów i odwiedzających nas w internecie. Niniejsze zasady prywatności informują o naszych praktykach internetowych, o praktykach dotyczących zbierania, przechowywania, przetwarzania, transferu i wykorzystania danych osobowych oraz o dostępnych opcjach odnośnie zbierania i wykorzystania tych danych osobowych.
Każdy, kto udziela swoich danych osobowych dla CLUBBERS BAND za pośrednictwem tej witryny internetowej lub w innym sposób, tym samym zgadza się, że te dane będą traktowane w sposób opisany w niniejszych zasadach.
Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób:
Nasz serwer internetowy automatycznie rozpoznaje i przechowuje adres IP (adres internetowy komputera odwiedzającego), aby stwierdzić, które strony naszej witryny są odwiedzane i ile czasu spędza tam każdy odwiedzający. Te informacje pomagają nam uzyskać lepsze rozpoznanie preferencji osób odwiedzających nasze witryny i dzięki temu ulepszyć je oraz zwiększyć ich użyteczność. Komputer udziela tych informacji za każdym razem podczas logowania, jeżeli użytkownik nie uruchomił ich blokowania, jak to można zrobić w niektórych przeglądarkach.
Wprawdzie na ogół nie żądamy od osób odwiedzających naszą witrynę podawania swoich danych osobowych umożliwiających ich rozpoznanie, jednak niekiedy możemy poprosić o podanie nam informacji takich jak adres email, imię i nazwisko, numer telefonu,lub powtarzalny identyfikator (taki jak nazwa użytkownika i hasło), związanych z pozwalającymi na identyfikację danymi osobowymi, aby umożliwić zakup i zarejestrowanie produktu, udzielenie pomocy technicznej, korespondencję z nami, udział w ankietach elektronicznych, zapis do komunikatów lub biuletynu wysyłanych na adres email . Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Nie zbieramy ani nie wykorzystujemy danych osobowych do żadnych innych celów nie informując o tym uprzednio chyba, że jesteśmy do tego zobowiązani lub jeśli zezwala nam na to miejscowe prawo.
Nie wymagamy podawania nam danych osobowych o delikatnym charakterze (takich jak informacje o zdrowiu, przekonaniach politycznych czy religijnych, karalności, orientacji seksualnej) i prosimy o niepodawanie nam takich informacji. Wszelkie dane udzielane nam dobrowolnie będą wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami.
Możemy także korzystać z danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych, aby bronić się przed pozwami w ramach przepisów prawa lub wówczas, gdy jest to niezbędne dla uznanych celów i potrzeb zawodowych CLUBBERS BAND , a wówczas podejmujemy kroki, aby ochronić prawa osób udzielających nam informacji i zapewnić, że są one wykorzystywane w sposób bezstronny, zgodny z prawem i proporcjonalny do okoliczności.
Cookies:
Podobnie jak w przypadku wielu witryn internetowych, korzystamy ze standardowej technologii, tzw. „cookies”, aby gromadzić informacje o osobach odwiedzających i korzystających z naszej witryny w celu zapewnienia im lepszej obsługi, ponieważ w ten sposób stwierdzamy, które strony naszej witryny budzą największe zainteresowanie, jak też rozpoznajemy osoby, które odwiedzają nas wielokrotnie. Nie pragniemy ani nie zamierzamy naruszać prywatności osób odwiedzających naszą witrynę. Większość przeglądarek pozwala na usuwanie cookies z twardego dysku komputera, blokowanie ich przyjmowania lub otrzymywanie ostrzeżeń zanim cookies zostaną zapisane. Można ustawić przeglądarkę tak, aby zawiadamiała o otrzymywanych cookies, co umożliwia na ich odrzucenie lub przyjęcie.
Cookies mogą być także wykorzystywane przez niezależne firmy reklamowe, które umieszczają ogłoszenia na naszej witrynie i kontrolują ich wyświetlanie. Firmy reklamowe mogą używać cookies, aby zbierać dane inne niż dane osobowe umożliwiające identyfikację. Reklamodawcy wykorzystują te informacje, aby odpowiednio kierować reklamy i mierzyć ich skuteczność
Co robimy z danymi osobowymi:
Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane do celu wspierania obsługi klienta przez CLUBBERS BAND . Chcemy dzięki temu dostosować naszą witrynę oraz ogólnie działalność spółki do potrzeb klienta. Jeżeli nie otrzymamy innych instrukcji (opisanych poniżej), będziemy wysyłać informacje o ulepszeniach naszych produktów, specjalnych ofertach i nowych produktach oraz usługach CLUBBERS BAND , które naszym zdaniem mogą być interesujące dla państwa. CLUBBERS BAND będą wysyłać te bezpośrednio adresowane komunikaty. Aby tych komunikatów nie otrzymywać, należy nas o tym poinformować podczas podawania swoich danych osobowych. Można też w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w przyszłości komunikatów zwracając się do CLUBBERS BAND ; poniżej opisujemy jak to zrobić.
W zakresie dopuszczalnym przez prawo podawane nam dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane osobom należącym do CLUBBERS BAND . Spis osób prawnych należących do CLUBBERS BAND (oraz adresy ich zarejestrowanych biur), które mogą otrzymywać takie dane w tych krajach i które uzyskają kontrolę nad danymi można znaleźć pod adresem https://clubbersband.pl/contact/. CLUBBERS BAND otrzymujące dane osobowe będą z nich korzystać zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności.
CLUBBERS BAND nie udostępni danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych lub akwizycyjnych bez zgody osób, które ich udzieliły. Dane osobowe mogą być ujawniane osobom postronnym, gdy mamy obowiązek prawny lub gdy prawo zezwala na ich udzielenie, na przykład w odpowiedzi na żądanie urzędu państwowego lub w związku z postępowaniem sądowym.
Jeżeli nastąpi fuzja lub jeśli dowolny członek CLUBBERS BAND zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub nawiąże rokowania w tej sprawie), możemy udostępnić dane osobowe takiemu przedsiębiorstwu i jego doradcom, lecz w takim przypadku zapewnimy, że będą podjęte kroki w celu dalszej ochrony praw podmiotów danych.

Zapytania – prawa podmiotów danych osobowych:
Pytania lub obawy dotyczące zasad i praktyk CLUBBERS BAND odnośnie postępowania z otrzymywanymi za pośrednictwem tej witryny danymi osobowymi prosimy kierować pod adresem grupa@clubbersband.pl
Można także skontaktować się z placówką CLUBBERS BAND , której udzielone zostały dane osobowe w sprawie konkretnego zastosowania lub sposobu traktowania danych przez tę placówkę. Adresy wszystkich placówek CLUBBERS BAND można znaleźć na stronie internetowej https://clubbersband.pl/contact/. Aby umożliwić nam szybszą obsługę, prosimy kierować pytania w miarę możności w języku polskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu.
W związku z powyższym prosimy także pamiętać, co następuje:
1. Każdy ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy jego dane osobowe są czy też nie są przetwarzane.
2. Każdy ma prawo dowiedzieć się:
1. skąd pochodzą jego dane osobowe;
2. w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane;
3. kto je kontroluje;
4. komu konkretnie i jakim kategoriom osób fizycznych lub prawnych dane osobowe mogą zostać udzielone.
3. Każdy ma prawo do uzyskania:
1. aktualizacji, poprawienia lub zintegrowania swoich danych;
2. usunięcia, anonimizacji lub zablokowania swoich danych, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z prawem.
2. Każdy ma prawo zgłaszać całościowe lub częściowe zastrzeżenia:
1. do przetwarzania swoich danych osobowych nawet jeżeli odbywa się to zgodnie z celami ich gromadzenia, jeżeli istnieją po temu podstawy;
2. do przetwarzania swoich danych osobowych, o ile odbywa się to w celu wysyłania materiałów reklamowych lub bezpośredniej sprzedaży albo też w ramach ankiet handlowych lub marketingowych.
Witryny internetowe połączone odsyłaczami:
Inne witryny, do których prowadzą odsyłacze z naszej strony lub które zawierają odsyłacze do naszej strony, mogą mieć inne zasady. CLUBBERS BAND nie udostępnia danych osobowych tym witrynom ani nie odpowiada za znajdujące się w nich informacje i treści. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami prywatności ogłaszanymi na tych stronach. Acer nie przyjmuje odpowiedzialności za informacje podawane na stronach internetowych kontrolowanych przez niezależne osoby prawne i fizyczne.
Środki bezpieczeństwa:
Chronimy udostępniane nam dane osobowe. W CLUBBERS BAND dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, którym to jest potrzebne do wykonywania ich pracy. Ponadto kierujemy się zasadą nienaruszalności danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa, CLUBBERS BAND gromadzi i przechowuje wszelkie dane osobowe odrębnie od tej witryny, bez połączenia z Internetem ani z żadną inną siecią. Ponadto CLUBBERS BAND wykorzystuje wiele różnych technik bezpieczeństwa, takich jak SET lub standardowe w branży szyfrowanie metodą SSL [ang. Secure Socket Layer] podczas transmisji danych z kart kredytowych lub ilekroć dane osobowe są wymagane na wszystkich stronach witryny, w celu ich ochrony przed dostępem bez upoważnienia przez użytkowników, jednakże nie gwarantujemy doskonałości bezpieczeństwa Internetu.
Odmowa zezwolenia na wykorzystywanie swoich danych osobowych:
Można w każdej chwili odmówić zezwolenia na wykorzystywanie swoich danych osobowych kontaktując się z CLUBBERS BAND (patrz niżej). W takim przypadku usuniemy dane osobowe z naszej bazy (naszych baz) danych w najkrótszym możliwym czasie.
Wytyczne dotyczące dzieci:
CLUBBERS BAND NIE będzie świadomie zbierał elektronicznych informacji kontaktowych od dzieci lub osób niepełnoletnich (zgodnie z miejscowymi wymaganiami), a ilekroć dowiemy się, że posiadamy dane osobowe dziecka lub osoby niepełnoletniej, usuniemy je z naszych systemów. CLUBBERS BAND zachęca rodziców i opiekunów do spędzania czasu z dziećmi w Internecie i do udziału w ich czynnościach internetowych. Dzieci i osoby niepełnoletnie mają prawo korzystać z naszych usług związanych z transakcjami elektronicznymi TYLKO jeżeli rodzic lub opiekun zgodzi się na to i zapłaci za transakcję lub też w zakresie dozwolonym przez prawo. Dzieci i osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zezwolenie rodziców lub opiekunów na dokonywanie transakcji na tej witrynie internetowej.
Wykorzystywanie i ujawnianie anonimowych informacji zbiorczych:
CLUBBERS BAND może także gromadzić, łączyć w zbiory i utrzymywać anonimowe informacje o swoich klientach i o osobach odwiedzających naszą witrynę internetową, dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań, typowych zakupów i tym podobnych. Te dane mogą zostać następnie wykorzystane w celu dostosowania treści witryny i reklam CLUBBERS BAND do potrzeb i oczekiwań odwiedzających ją osób. Ponadto CLUBBERS BAND może także udostępniać reklamodawcom, partnerom handlowych, sponsorom i innym osobom postronnym takie zbiorcze informacje na temat odwiedzających nas osób w celu poinformowania ich np. o procentach odwiedzających nas mężczyzn i kobiet czy też osób w różnych przedziałach wiekowych.
Wykorzystanie jest podporządkowane zasadom; zmiany zasad prywatności:
Wykorzystywanie wszelkich zgromadzonych informacji podlega warunkom niniejszych zasad. CLUBBERS BAND zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym czasie i dlatego zachęcamy do sprawdzania ich aktualności w naszych witrynach. Zmiany zasad prywatności wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na naszych witrynach internetowych. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w maju 2009 r.
Pytania:
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszych zasad prywatności CLUBBERS BAND lub naszej witryny internetowej prosimy zgłaszać pod adresem: grupa@clubbersband.pl

Aby umożliwić nam szybszą obsługę, prosimy kierować pytania w miarę możności w języku polskim i poinformować nas, z jakiego kraju następuje zgłoszenie, wraz z określeniem marki i modelu produktu.
Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Polityka plików Cookie
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies
To jest informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
2. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
1. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
1. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA
• w przeglądarce Opera
• W przegladarce Firefox
• w przeglądarce Chrome
• w przeglądarce Internet Explorer
• w przeglądarce Safarii
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia